FOK BORÅS

SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2016-06-21                 /DG

 

 

Närvarande:

 

Anders Andersson

Davor Gaupp

Lars Larsson

Jens Ståhl

Kristofer Odehammar

Ken Tornängen

 

    -    Till mötets justeringsman valdes Ken Tornängen.
    -     Till mötets sekreterare valdes Davor Gaupp
    -    Adjungerade ledamöter  Davor Gaupp och Lars Larsson deltar i mötet med rösträtt.    

 

Rapporter

        A. Ekonomi

               Klubben har fått ersättning av försäkringsbolaget för skador efter branden:

                      -    Ersättning för klubbstuga:    390 000.-

                          -    Ersättning för lösöre:            130 000.-

        B. Pistol

             Verksamheten pågår enligt plan.

        C. Viltmål

             Har öppet med god uppslutning

 

Föreningsintyg
Fem föreningsintyg utfärdades för fem vapen

Nya medlemmar

          - Beatrice Johansson - passiv medlem

          - Rickard Palenzuela

          - Andersson Karl Martin 

 

Diverse/ övriga frågor
                     

-

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

Anders och Ken tar fram prislista ang. företagsskjutningar mm

Davor har skickat påminnelse om medlemsinbetalning till samtliga medlemmar som  ännu inte har betalat och vars E-mail finns i medlemsregistret.

 6 medlemmar har betalat, 3 har meddelat att de slutar  (Mehmetaj Saban , Therese Bjurklint,  Anita Keihonen ).

Davor presenterade en lista över återstående medlemmar från förra året som ännu inte har betalat avgift (26 medlemmar). 13 medlemmar av dessa har konstaterats inte varit aktiva i år och skall tagas bort från medlemsregistret. Återstående skall kontaktas (mestadels) av Anders.

Davor redovisade att för närvarande (20 juni) har klubben 167 betalande medlemmar varav 12 är stödmedlemmar.

Lars Larsson åtar sig att svara på mail, samt att ta kontakt med de personer som intresserar sig för att skjuta pistol, tillvägagångssätt, kurs och liknande.

 

 

Nästa styrelsesammanträde:

Tid: 2016-08-25  kl. 18,00    Plats:   klubbhuset