FOK BORÅS

SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2016-05-26                 /DG

 

Närvarande:

Davor Gaupp
Hartwig Kruger
Anders Andersson
Jens Ståhl
Anna Karlsson

Ken Tornängen
David Säll
Lars Larsson
Essko Nysti

  

Rapporter
A. Ekonomi
Inget att rapportera.

B. Pistol
Verksamheten pågår enligt plan.

C Trapp
Inget att rapportera.

E Viltmål
Har öppet med god uppslutning.

Föreningsintyg
Fem föreningsintyg utfärdades för fem vapen

Nya medlemmar
- Jesper Pohlin
- Fredrik Spjuth
- Miroslav Matkovic
- Thomas Sjölander

 

Diverse/ övriga frågor
-  Mail kommer att skickas till dem som inte har betalt medlemsavgiften för 2016.

- Davor vill att någon annan tar över FOKs mail, Anders kommer att göra det.

- Nya mailsystemet är klart, det ska bara bestämmas ett datum då det ska köras igång.

- Styrelsen beslutar att det inte ska skrivas en insändare till BT och rekommenderar även enskilda medlemmar att inte göra det.

- Röda blanketten och bilagor från årsmötet har blivit lämnat till Borås fritid.

Nästa möte
Tisdag 21/6 kl 19.00 i klubbstugan.