FOK BORÅS

SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2016-01-14                 /DG

 

                                                                                       Närvarande:
                                                                                       Sonny Svensson
                                                                                       Anders Andersson
                                                                                       Jens Ståhl
                                                                                       Anna Karlsson
                                                                                       Janos Amosy
                                                                                       John Rossen
                                                                                       Davor Gaupp
                                                                                       Niklas Arabäck
                                                                                       Johan Tylestrand
                                                                                       Ken Tornängen

 

Rapporter

-  Pistol
   Det kommer att arrangeras två vinterfältskjutningar, 21/2 och 13/3, och till detta behövs minst 30 st funktionärer.

-  Trapp
   Om vädret tillåter kommer det eventuellt att vara öppet två dagar i februari endast för jägarexamen.

 

Föreningsintyg
- Ett förenigsintyg utfördades

Nya medlemmar
- Sonny von Schedvin
- David Annertorn

Valberedningen
Valberedningen kommer att föreslå omval på fyra ordinarie styrelsemedlemmar och fyllnadsval på en ordinarie styrelsemedlem.
Styrelse suppleanter: omval på två personer och nyval på en person.
Det kommer även att vara omval på revisorer och revisorsuppleanter

Övrigt
- 7 januari hade pistolskytte kretsen möte, där man beslutade att genomföra en utbildning av klubbinstruktörer.
    Det kommer ett mail om detta och även annons på hemsidan.

- Sören kommer att hålla i en vapenkontrollant utbildning.
- Matti kommer att ha en utbildningsdag i vår.
- Sonny undrar om det finns någon inom klubben som få kretsens ”förtjänst” märke.
- Skyttesportförbundet kommer att arrangera en utbildning av besiktningspersonal för
    behörighet av att besikta skjutbanor, förslag finns på att Sören ska gå den utbildningen.
- Tomas har varit på möte om den nya skytteanläggningen och informerar om att det går framåt.
- Intresse finns för att arrangera en .22lr jaktstig för klubbens medlemmar.
- 27/1 kommer det att vara slutbesiktning av klubbstugan.
- Jens kommer till nästa möte att ta fram vad som krävs för att klubben ska få fler mailadresser som har nämnts tidigare.

Nästa möte
    11/2 kl 18,00 hos Kungälvs rör.