SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-10-29                 /DG

Närvarande:

Jens Ståhl

Tomas Ånhed 

Janos Amosy

David Säll

Davor Gaupp                       

Claes Berg

Sören Wahlberg
Nicklas Arabäck

 

Tillförordnat ordförande och sekreterare för dagens möte: Davor Gaupp

 

 

-   Ekonomi:
     -  Davor läste i FOK:s PlusGiro-konto om några små ovanliga men välkomna belopp - 4000 kr   

        från Borås Stad för idrotsskolan-verksamhet och 1600 kr för hylsor samlade på älgbana.

    -  Tomas Ånhed sammanfattade dagens ekonomisk situation, dvs likviditet, som ansträngt, men  

        vi har inga skulder.

    -  Markarbete med skyddsvallar med mer har kostat c:a 400 000 kr, klubbhuset 254 000 kr.

        Försäkringspengar för klubbhuset kommer att utbetalas efter slutgiltig redovisning av   

        kostnader för klubbhuset.

 

-   Besikting/godkännande av samtliga FOK:s banor

Sören Wahlberg redovisade utförligt processen med besiktningen av banor. Senast gällande bestämmelserna finns i ganska tjock pärm med många regler som verkar ologiska men måste följas till punkt ock pricka. Samtliga vallar fick höjas, slippers-väg på pistolbana sänkas (ologiskt), älgfigur höjas (ologiskt), berg på hagelbana täckas med gjord bl.a.

Besiktningen utföres av två poliser och en jurist från Göteborg. Jurist (en dam) var fullständig okunnig om vapen, skjutning och skjutbanor, hon var med för att se och lära sig.

       Poliser ställer inte några krav beträffande stål/bly på hagelbana, men ställde frågan i samband med en stålplatta på banan.

       En vecka senare besiktigades banorna av Miljökontoret.
Miljökontoret framförde klagomål  från bostadsföreningen beträffande buller, Sören hänvisade till klubbens hemsida där det finns tävlings- och skjuttiderna, samt att en del buller kommer från hemvärnet i Bråt  (32 helg/veckor) samt av vissa icke FOK:s medlemmar har skjutit ibland på olämpliga tider (kl. 6 på morgonen).

 

-  Skyttecentrum

- Tomas Ånhed: Vi hade två möte med Borås Stad. Kommunen har skickat skrivelse till polisen  

  och militären. 
  Polisen svarade att interesse finns att vara med, men de har inga pengar att investera i  

  skjutbana, men vill diskutera finansieringen.
  Försvaret svarar också att interesse finns, föreståndare kommer till Borås.
  De vill lämna Bråt, men vill inte bekosta saneringen.

      -  Nästa möte med kommunen är planerat 2. december med Rune Henriksson, Förvaltningschef,  

         Lokalförsörjningsförvaltningen.

 

-  Nya medlemmar:

En ny medlem, Patrik Andersson 

John Cardelli lämnar FOK

 

-  Föreningsintyg

       Ett föreningsintyg utfärdades, ett måste kompletteras.


-  Diverse övriga frågor

   Vi avvaktar tills vidare resultat från miljöverket beträffande skjuttiderna

 

-   Nästa styrelsemöte

          2015-11-26        kl. 18.00   hos AA, Kungälvs rör