STYRELSEMÖTE 2015-05-27


6 medlemmar närvarande.

 

 -  Pistol:
     - VSM kommer att arrangeras söndagen 31/5 på FOKs banor.
     - Knallen fungerade bra och har varit ett uppskattat arrangemang.
     - Nybörjarträningen och serieskjutningarna är igång och det har vart bra uppslutning.

 - Trapp:   Fungerar bra; mycket folk på banan.

-  Viltbana: Många jägarexamen (ca 60 st!). Bra uppslutning av skyttar.

 

-   Bygglov för ny klubbstuga/samlingslokal har kommit

-   Ritningarna på nya klubbstugan skall läggas ut på hemsidan

-   FOK håller på att skapa ett nytt arrendekontrakt med PEAB.
-  Arbetet har påbörjats med att ordna vallarna inför besiktningen och skyltar ska inköpas.

-   Fler arbetsdagar behövs för att färdigställa klubbstugan.

 

-  Styrelsen beslutar att söka anläggningsbidrag från Idrottslyftet.


-  Ett föreningsintyg utfördas

-  Två nya medlemmar har tillkommit

- Frågan kom upp om det eventuellt går att flytta ungdoms skjutningarna i luftpistol till torsdagar istället för måndagar.

- Styrelsen beslutar att ta fram en bygggrupp gällande klubbstugan.

 I gruppen ingår Ken Tornängen, Tomas Ånhed, Anders Andersson, Johan Tylestrand och Mikael Skönvall.


Nästa styrelsesammanträde:
      Tisdag 2/6 kl. 19.00 hos Kungälvs rörläggeri.