SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-04-23         /DG

-   Pistol:

Under kommande månad kommer Fält tävling 2/5 och Knallen 14/5 att arrangeras. Efter Knallen kommer det att arrangeras en funktionärs fest. Nybörjarträningen och serieskjutningarna är igång.

  -   Trap:

Har öppnat och är igång.


-   Viltmål:

Har öppnat och har haft många skjutningar. Har varit ca 40st
skjutningar för jägarexamen hittills.

 
-   En bygglovsansökan för vår nya klubbstuga är inskickad.

Styrelsen beslutade att vi ska arrangera arbetsdagar för att få banorna godkända till besiktningen i september. Beslut fattades att arrangera följande arbetsdagar: 9/5, 24/5 och 16/6.

 Anders kommer att skicka mail till medlemmarna inför första arbetsdagen över vad som ska göras.

 

  

-  Fem personer är antagna som nya medlemmar

 

-  Ett föreningsintyg utfärdat

 

-   35 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften för 2015.

-   Niklas Arabäck har gjort en lista över klubbens alla vapen som vi gick igenom
      och rutiner för utlåning av vapen.

-   Hagelskyttetävling

Niklas Arabäck och några fler har som mål att åka och tävla på VM i Italien i hagelskytte, eftersom dem vill träna inför detta vill dem använda hagelbanan.
Styrelsen godkänner detta under förutsättning att dem som är där och tränar blir/ är medlemmar och att dem kontaktar banansvarig för hagelbanan för att bestämma vilka dagar dem kan vara där.

 

-   Nästa styrelsemöte: onsdag 27/5 kl. 19.30 hos Kungälvs rörläggeri.

Sekreterare Anna Karlsson