SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-12-17                 /DG


                                                                                  Närvarande:
                                                                                  Essko Nysti
                                                                                  Janos Amosy
                                                                                  John Rossen
                                                                                  Anders Andersson
                                                                                  Davor Gaupp
                                                                                  Jens Ståhl
                                                                                  Anna Karlsson
                                                                                  Ken Tornängen
                                                                                  Johan Tylestrand
                                                                                  Niklas Arabäck

Nya medlemmar
 Roger Axelsson
 Linda Svensson

Valberedningen
Kommer att skicka ett mail till dem styrelsemedlemmar vars mandat går ut.
Tills nästa möte kommer valberedningen ha en lista över vilka som vill sitta kvar i styrelsen och även förslag på nyrekryteringar om det blir aktuellt.

 

Diverse/ övriga frågor
- Klubbstugan kommer att isoleras 18/12.

- Det behövs fortfarande mycket ideellt arbete av föreningens medlemmar efter att isoleringen har blivit gjord.

- Det finns önskemål om att uppdatera medlemmarnas kontaktuppgifter som finns med i medlemsregistret, förslag finns på uppmana medlemmarna på skriva med mail adress i samband med betalning av medlemsavgiften.

- Miljökontorets besiktning av banorna är nu klar och dem vill att bommen till pistol och älgbanan ska vara låst. Anders kommer att ordna ett kodlås till bommen och Davor kommer att lägga ut på hemsidan att alla måste stänga och låsa bommen.

- Davor vill ha hjälp med att kolla på FOKs konto vilka som har betalat medlemsavgift och han vill även ha hjälp med att kolla FOKs mail.

- Jens la fram som förslag att FOK skulle ha flera mailadresser tex nya medlemmar skickar till en adress och styrelsen har egen adress mm. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag och vill att Jens till nästa möte tar fram mer information.

- Styrelsen tycker att det ska arrangeras en invigningsfest för klubbstugan när den är klar.

- Tills nästa möte ska det göras ett brev som skall skickas med kallelsen till årsmötet.

  Nästa styrelsesammanträde
Torsdag 14/1 kl. 18,00 i lufthallen.