SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-09-22                 /DG

Närvarande:
Claes Berg
Anders Andersson
Lasse Larsson
Jens Ståhl
Ken Tornängen

Sonny Svensson

Jens Ståhl

Esko Nysti

 

-  Pistol:

- Nybörjarkursen för 2015 är avslutad.

- Pistol har haft möte och fördelat ansvarsområde för nästa år.

- Fok har ansökt om att arrangera tre fältskjutningar 2016 (feb. mar. sep)

- Funktionärer till lufthallen för idrotskolan är ett måste. Anmälan till Sonny.

 

 

- Föreningsintyg:

   2 föreningsintyg utfärdade

 

-  Beslut:

     -  Esko Nysti kollar lämplig belysning mot tavelställ på pistolbanan.

     -  Styrelsen beslutade att anlita Tyon Bygg i uppdrag att utföra dom byggarbeten

         som återstår så att stugan blir isolerad.
         Detta vill vi ha utfört under oktober månad.

      -  Ken kollar på ny bom till vägen in mot FOK.

 

- Övrigt:

Banorna kommer att besiktigas av

- Polis den 28/9

- Miljökontoret den 5/10

 

Nästa möte:

2015-10-29 kl 18.00 / Kungälvs rör (Obs. ändrad)