SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-08-27                 /DG

Ekonomi:
Banvallarna har kostat 400 000 kr.
275 000 kr har bygget av klubbstugan hittills kostat.

Pistol:   Serieskjutningar är igång.
Trapp:   Verksamheten är igång och bra med folk.
 Viltmål:   Har vart mycket folk.

Föreningsintyg:   - ett intyg utfärdat

Beslut:
Styrelsen har beslutat att Sonny Svensson, Lars Larsson och Sören Wahlberg har rätt till att låna ut klubbens vapen till medlemmar, det skall finnas bokfört i den pärm som står i kasunen. 

Övrigt:

-  Besiktning av banorna kommer att ske i slutet av september.

- Tomas har varit på ett möte angående nya skyttecentrumet. Den plats som fortfarande är intressant är Älmås. Borås stad ska skicka en skrivelse till polisen och Hemvärnet för att ta reda på om dem är intresserade av att vara med som hyresgäster i det nya skyttecentrat.  Det kommer att vara ett möte om ca 2 månader igen.

- Det har kommer klagomål från Miljö och hälsa att det skjuts mycket på banorna, därför vill styrelsen påpeka att man får tänka sig för när och vad för kaliber man skjuter på icke bestämda tider.

- FOK kommer att ha ett möte med dem andra skytteklubbarna som kommer att ingå i det nya skyttecentrat. 

-John vill att Sören visar vart och hur varnings skyltarna runt banorna ska sitta. Sören har även gjort lista över vad som ska göras på varje bana inför besiktningen.


Nya medlemmar:   en ny medlem

Nästa möte
(ändrad)