SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-08-06
                 /DG

-  Sex personer närvarande vid mötet (klubbstuga, 17.30)

-  Fyra föreningsintyg utfärdade

 

-  Sex personer är antagna som nya medlemmar

 

-  Styrelsen har beslutat att köpa två pistoler av Skene Järn AB:

   Smith&Wesson Mod 14 kal 38 sp, Morini CM 22 RF kal 22lr.

 

- Samtliga sektioner -  pistol, trap och viltmål har öppnat och börjat efter sommaruppehållet

 

- Personer som arbetar ideellt med klubbstugan skall skriva upp hur många timmar man har varit där, eftersom det ska gå att söka bidrag för det.

 

- Styrelsen tycker att alla ska försöka stänga bommen efter sig när man har varit på pistol- och älgbanan.

 

- Det skall annonseras på hemsidan och även skickas ut mail när det ska vara arbetstillfällen på klubbstugan.

 

 

      Mötet avslutad 18.00

   Nästa styrelsemöte: torsdag 2015-08-27  kl. 18:30   hos Kungälvs rör.