SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2015-06-02                 /DG

-  Fem personer närvarande vid mötet

-  Ett föreningsintyg utfärdat

 

-  Tre personer är antagna som nya medlemmar

 

Största delen av dagens styrelsemötet ägnades åt bidragsansökningar från Idrottslyftet.

Ansökningens skötes via Internet efter inloggning på "IdrottOnLine".

 Systemet är ganska omständligt; man måste specificera och motivera samtliga belopp, beskriva föreningens verksamhet, projektets omfattning, önskad effekt, detaljerad tidsplan och samverkanspartners, beskriva projektets åtgärder med kostnadsberäkning, bifoga en hel del dokument osv…

Vi har sökt två bidrag:

 

-  Klubblokal  (återuppbyggnad av klubbstugan)

-  Upprustning av skyttevallar (ombyggnad av våra banor för att klara kraven i Säk B 2015)

    Gäller 3 pistolbanor, "grisbana", älgbana, trapbana

 

 

 

-   Nästa styrelsemöte: torsdag 2015-08-06  kl. 19.00   hos Kungälvs rörläggeri.